Bảng giá thiết kế website

START UP

Dành cho cho cá nhân, chủ cửa hàng, shop

3.000.000 VNĐ

2.600.000 VNĐ

 • Giao diện có sẵn, không chỉnh sửa
 • Thời gian bàn giao: 3-5 ngày
 • Bảo hành trọn đời website
 • Cam kết tốc độ tải trang dưới 3s.
 • Hỗ trợ nhập 10 đơn vị bài viết / sản phẩm
 • Tương thích trên các giao diện thiết bị di động
 • Bàn giao mã nguồn website, hướng dẫn quản trị website
 • Tích hợp chat trực tiếp trên hệ thống
 • Bảo mật SSL
 • 3 tháng sử dụng nên tảng CRM (quản lý quan hệ khách hàng) miễn phí.
 • Tặng kèm 1 năm tên miền .COM trị giá 330.000 VNĐ (đã bao gồm VAT 10%)
 • Tặng Hosting 1GB/1 năm trị giá 650.000 VNĐ (đã bao gồm VAT 10%)
 • Tặng 3 email doanh nghiệp theo tên miền
 • Sao lưu dữ liệu website hàng tuần
Gói phổ biến

SLIVER

Dành cho Công ty, Doanh Nghiệp mới

4.000.000 VNĐ

3.500.000 VNĐ

 • Giao diện có sẵn, chỉnh sửa theo mẫu riêng Trang chủ
 • Thời gian bàn giao: 5-7 ngày
 • Bảo hành trọn đời website
 • Cam kết tốc độ tải trang dưới 3s.
 • Hỗ trợ nhập 15 đơn vị bài viết / sản phẩm
 • Tương thích trên các giao diện thiết bị di động
 • Tích hợp chat trực tiếp trên hệ thống
 • Bảo mật SSL
 • 3 tháng sử dụng nên tảng CRM (quản lý quan hệ khách hàng) miễn phí.
 • Tặng kèm 1 năm tên miền .COM trị giá 330.000 VNĐ (đã bao gồm VAT 10%)
 • Tặng Hosting 1,5GB/1 năm trị giá 975.000VNĐ (đã bao gồm VAT 10%)
 • Tặng 4 email doanh nghiệp theo tên miền
 • Bàn giao mã nguồn website, hướng dẫn quản trị website
 • Sao lưu dữ liệu website hàng tuần

GOLD

Dành cho Công ty, Doanh nghiệp

> 6.000.000 VNĐ

 • Giao diện có sẵn, chỉnh sửa theo toàn bộ các trang hoặc mẫu khách giao
 • Thời gian bàn giao: 7-10 ngày
 • Bảo hành trọn đời website
 • Cam kết tốc độ tải trang dưới 3s.
 • Hỗ trợ nhập 15 đơn vị bài viết / sản phẩm
 • Tương thích trên các giao diện thiết bị di động
 • Tích hợp chat trực tiếp trên hệ thống
 • Bảo mật SSL
 • 3 tháng sử dụng nên tảng CRM (quản lý quan hệ khách hàng) miễn phí.
 • Tặng kèm 1 năm tên miền .COM trị giá 330.000 VNĐ (đã bao gồm VAT 10%)
 • Tặng Hosting 2GB/1 năm trị giá 1.300.000VNĐ (đã bao gồm VAT 10%)
 • Tặng 4 email doanh nghiệp theo tên miền
 • Bàn giao mã nguồn website, hướng dẫn quản trị website
 • Sao lưu dữ liệu website hàng tuần

PREMIUM

Dành cho doanh nghiệp nhỏ xây dựng nhận diện thương hiệu

> 11.000.000 VNĐ

 • Thiết kế giao diện (Layout Design) 6 kiểu trang PC
 • Chỉnh sửa giao diện, thay đổi ý tưởng 02 lần
 • Thời gian bàn giao: 15-20 ngày
 • Bảo hành trọn đời website
 • Cam kết tốc độ tải trang dưới 3s.
 • Hỗ trợ nhập 20 nội dung sản phẩm / dịch vụ
 • Tương thích trên các giao diện thiết bị di động
 • Miễn phí 4 email theo tên miền
 • Bảo mật SSL
 • Tặng kèm 1 năm tên miền .COM trị giá 330.000 VNĐ (đã bao gồm VAT 10%)
 • Tặng Hosting 3GB/1 năm trị giá 1.300.000 VNĐ (đã bao gồm VAT 10%)
 • Bàn giao mã nguồn website, hướng dẫn quản trị website
 • Sao lưu dữ liệu hàng tuần
 • Cam kết hoàn 100% phí nếu khách hàng không hài lòng
Gói được sử dụng nhiều

BUSINESS

Dành cho Doanh nghiệp vừa xây dựng nhận diện thương hiệu

> 13.500.000 VNĐ

 • Thiết kế giao diện (Layout Design) 9 kiểu trang PC
 • Chỉnh sửa giao diện, thay đổi ý tưởng 02 lần
 • Thời gian bàn giao: 20-30 ngày
 • Bảo hành trọn đời website
 • Cam kết tốc độ tải trang dưới 3s.
 • Hỗ trợ nhập 25 nội dung sản phẩm / dịch vụ
 • Tương thích trên các giao diện thiết bị di động
 • Miễn phí 4 email theo tên miền
 • Bảo mật SSL
 • Tặng kèm 1 năm tên miền .COM trị giá 330.000 VNĐ (đã bao gồm VAT 10%)
 • Tặng Hosting 5GB/1 năm trị giá 1.782.000 VNĐ (đã bao gồm VAT 10%)
 • Bàn giao mã nguồn website, hướng dẫn quản trị website
 • Sao lưu dữ liệu hàng tuần
 • Cam kết hoàn 100% phí nếu khách hàng không hài lòng

FIRST CLASS

Dành cho doanh nghiệp xây dựng độc quyền giao diện, tính năng theo yêu cầu riêng

Liên hệ báo giá

 • Thiết kế giao diện (Layout Design) kiểu trang PC
 • Chỉnh sửa giao diện, thay đổi ý tưởng không giới hạn
 • Thời gian bàn giao: 20-30 ngày
 • Cam kết tốc độ tải trang dưới 3s.
 • Bảo hành trọn đời website
 • Hỗ trợ nhập 25 nội dung sản phẩm / dịch vụ
 • Tương thích trên các giao diện thiết bị di động
 • Miễn phí 5 email theo tên miền
 • Bảo mật SSL
 • Tặng kèm 1 năm tên miền .COM trị giá 330.000 VNĐ (đã bao gồm VAT 10%)
 • Tặng Hosting 5GB/1 năm trị giá 1.782.000 VNĐ (đã bao gồm VAT 10%)
 • Bàn giao mã nguồn website, hướng dẫn quản trị website
 • Sao lưu dữ liệu hàng tuần
 • Cam kết hoàn 100% phí nếu khách hàng không hài lòng