Xuongweb.com

Dịch vụ hosting

Gói I

23.000đ

 • Dung lượng 700MB
 • Băng thông 15GB
 • Tài khoản FTP Unlimited
 • MySQL 1
 • Email 5
 • Đăng ký

Gói II

36.000đ

 • Dung lượng 1GB
 • Băng thông 35GB
 • Tài khoản FTP Unlimited
 • MySQL 2
 • Email 10
 • Đăng ký

Gói III

53.000đ

 • Dung lượng 1.2GB
 • Băng thông 50GB
 • Tài khoản FTP Unlimited
 • MySQL 2
 • Email 10
 • Đăng ký

Gói IV

72.000đ

 • Dung lượng 2GB
 • Băng thông Unlimited
 • Tài khoản FTP Unlimited
 • MySQL 3
 • Email 20
 • Đăng ký

Gói V

116.000đ

 • Dung lượng 3GB
 • Băng thông Unlimited
 • Tài khoản FTP Unlimited
 • MySQL 5
 • Email Unlimited
 • Đăng ký

Gói VI

160.000đ

 • Dung lượng 5GB
 • Băng thông Unlimited
 • Tài khoản FTP Unlimited
 • MySQL 9
 • Email Unlimited
 • Đăng ký

Gói VII

320.000đ

 • Dung lượng 8GB
 • Băng thông Unlimited
 • Tài khoản FTP Unlimited
 • MySQL 15
 • Email Unlimited
 • Đăng ký

Gói VIII

450.000đ

 • Dung lượng 10GB
 • Băng thông Unlimited
 • Tài khoản FTP Unlimited
 • MySQL 20
 • Email Unlimited
 • Đăng ký

ĐỐI TÁC